Raeflex-visitaties

Raeflex heeft sinds 2002 circa 330 visitaties, geldend voor de AedesCode, uitgevoerd bij diverse klanten.
Alle visitatierapporten kunt u ook vinden op www.visitaties.nl.

Opdrachten die door Raeflex zijn/worden uitgevoerd: