De Raeflex-aanpak

Hoe gaat Raeflex te werk?

  • doel en meerwaarde formuleren
  • voorstel voor de visitatiecommissie
  • voorstel voor de aanpak
  • heldere en inzichtelijke doorlooptijd
  • inzichtelijk welke tijdsinvestering de visitatie voor de corporatie kost

Na een eerste telefonisch contact:

1. Doen wij u een voorstel voor visitatie.

2. Houden wij rekening met specifieke wensen.
    Het kan gaan om:
    a. aanvullende onderzoeksvragen
    b. samenstelling van de visitatiecommissie
    c. betrekken van extra belanghouders

3. Kunnen wij uw corporatie ontzorgen tijdens de visitatie.

4. Zorgen we voor een goede verankering van de visitatie resultaten in uw organisatie.