Reacties van corporaties op Raeflex-visitaties

Na elke visitatie vragen wij de directeur-bestuurders in een evaluatie een oordeel te gevenĀ over onze visitaties.
Uit de evaluaties die in 2014 zijn uitgevoerd (visitaties 5.0-methodiek), blijkt dat corporaties gemiddeld genomen heel tevreden zijn.

De meeste waardering gaat uit naar de:

  • samenstelling van de visitatiecommissie;
  • kwaliteit van de visitatiegesprekken, de startbijeenkomstĀ en het eindgesprek;
  • vormgeving van het visitatierapport;
  • ondersteuning vanuit Raeflex; vooral de betrokken en snelle reacties kunnen corporaties waarderen.

Reacties corporaties > 4.000 vhe

Reacties corporaties 1.000-4.000 vhe

Reacties corporaties < 1.000 vhe